Tài liệu giảng dạy Công nghệ 10

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Công nghệ lớp 10. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu trên kenhgiaovien.com là công cụ đắc lực giúp công việc giảng dạy môn Giáo dục công nghệ của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

CÔNG NGHỆ 10 KẾT NỐI TRI THỨC

Thiết kế công nghệ 10 kết nối:

Soạn giáo án Công nghệ 10 thiết kế công nghệ kết nối tri thức theo công văn mới nhất

Giáo án công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ kết nối tri thức (bản word)

Giáo án powerpoint công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ kết nối tri thức

Giáo án chuyên đề thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức

Đề thi thiết kế công nghệ 10 kết nối tri thức

Trắc nghiệm công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ kết nối tri thức

Công nghệ trồng trọt 10 kết nối

Soạn giáo án Công nghệ 10 trồng trọt kết nối tri thức theo công văn mới nhất

Giáo án công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt kết nối tri thức (bản word)

Giáo án chuyên đề công nghệ trồng trọt 10 kết nối tri thức

Giáo án powerpoint công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt kết nối tri thức

Đề thi công nghệ trồng trọt 10 kết nối tri thức

Trắc nghiệm công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt kết nối tri thức

CÔNG NGHỆ 10 CÁNH DIỀU

Thiết kế công nghệ 10 cánh diều

Soạn giáo án Công nghệ 10 thiết kế công nghệ cánh diều theo công văn mới nhất

Giáo án công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ cánh diều (bản word)

Giáo án chuyên đề thiết kế công nghệ 10 cánh diều

Giáo án powerpoint công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ cánh diều

Đề thi thiết kế công nghệ 10 cánh diều

Trắc nghiệm công nghệ 10 - Thiết kế công nghệ cánh diều

Công nghệ trồng trọt 10 cánh diều

Soạn giáo án Công nghệ 10 trồng trọt cánh diều theo công văn mới nhất

Giáo án công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt cánh diều (bản word)

Giáo án chuyên đề công nghệ trồng trọt 10 cánh diều

Giáo án powerpoint công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt cánh diều

Đề thi công nghệ trồng trọt 10 cánh diều

Trắc nghiệm công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay