Tài liệu giảng dạy kinh tế pháp luật 11

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn kinh tế pháp luật 11. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, giáo án word, powerpoint, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... Đủ 3 bộ sách: Kết nối tri thức, chân trời sáng tạo và cánh diều

Giáo án kinh tế và pháp luật 11 mới năm học 2023 - 2024
Giáo án Kinh tế pháp luật 11 mới có đủ kết nối, cánh diều, chân trời

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY KINH TẾ PHÁP LUẬT 11 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức

Giáo án kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề Kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức đủ cả năm

Đề thi kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
File word đáp án kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY KINH TẾ PHÁP LUẬT 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo

Giáo án kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm
Giáo án điện tử kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề Kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm

Đề thi kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
File word đáp án kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY KINH TẾ PHÁP LUẬT 11 CÁNH DIỀU

Chat hỗ trợ
Chat ngay