Tài liệu giảng dạy hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 của các bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Các tài liệu gồm: Giáo án word, Powerpoint, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Hướng nghiệp 7 bản 1:
Hướng nghiệp 7 bản 2:

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 KẾT NỐI TRI THỨC

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 7 CÁNH DIỀU

Chat hỗ trợ
Chat ngay