Tài liệu giảng dạy kinh tế pháp luật 10

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn kinh tế pháp luật 10. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, giáo án word, powerpoint, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu trên kenhgiaovien.com là công cụ đắc lực giúp công việc giảng dạy môn KTPL của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

KINH TẾ PHÁP LUẬT 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án chuyên đề giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Soạn giáo án Kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất

Giáo án giáo dục kinh tế và pháp luật 10 chân trời sáng tạo (bản word)

Giáo án powerpoint giáo dục kinh tế và phát luật 10 chân trời sáng tạo

Đề thi kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo

Trắc nghiệm giáo dục kinh tế pháp luật 10 chân trời sáng tạo

KINH TẾ PHÁP LUẬT 10 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án chuyên đề giáo dục kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức

Soạn giáo án Kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức theo công văn mới nhất

Giáo án giáo dục kinh tế và pháp luật 10 kết nối tri thức (bản word)

Giáo án powerpoint giáo dục kinh tế và phát luật 10 kết nối tri thức

Đề thi kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức

Trắc nghiệm giáo dục kinh tế pháp luật 10 kết nối tri thức

KINH TẾ PHÁP LUẬT 10 CÁNH DIỀU

Giáo án chuyên đề giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều

Soạn giáo án Kinh tế pháp luật 10 cánh diều theo công văn mới nhất

Giáo án giáo dục kinh tế và pháp luật 10 cánh diều (bản word)

Giáo án powerpoint giáo dục kinh tế và phát luật 10 cánh diều

Trắc nghiệm giáo dục kinh tế pháp luật 10 cánh diều

Đề thi kinh tế pháp luật 10 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay