Tài liệu giảng dạy Hướng nghiệp 11

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp lớp 11. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu trên kenhgiaovien.com là công cụ đắc lực giúp công việc giảng dạy môn hoạt động trải nghiệm của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Giáo án hoạt động trải nghiệm 11 mới năm học 2023 - 2024
Giáo án Hoạt động trải nghiệm 11 mới có đủ kết nối, cánh diều, chân trời

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HƯỚNG NGHIỆP 11 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 kết nối tri thức

Giáo án hoạt động trải nghiệm 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 11 kết nối tri thức

Đề thi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 kết nối tri thức

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HƯỚNG NGHIỆP 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

* Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1:

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1

Giáo án hoạt động trải nghiệm 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm bản 1
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 11 chân trời sáng tạo bản 1

Đề thi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1

* Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 2:

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 2

Giáo án hoạt động trải nghiệm 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm bản 2
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 11 chân trời sáng tạo bản 2

Đề thi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 2

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HƯỚNG NGHIỆP 11 CÁNH DIỀU

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 cánh diều
Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 cánh diều

Giáo án hoạt động trải nghiệm 11 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm 11 cánh diều

Đề thi hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 cánh diều
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay