Tài liệu giảng dạy hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 của các bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Các tài liệu gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật.

Hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

* Hướng nghiệp 10 bản 1:

Soạn giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bản 1 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất

Giáo án hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo (bản 1 word)

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 bản 1 chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo (bản 1)

* Hướng nghiệp 10 bản 2:

Soạn giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bản 2 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất

Giáo án hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo (bản 2 word)

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 bản 2 chân trời sáng tạo

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo (bản 2)

Hướng nghiệp 10 kết nối tri thức

Soạn giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 bản 1 kết nối tri thức theo công văn mới nhất

Giáo án hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 kết nối tri thức (bản word)

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 kết nối tri thức

Hướng nghiệp 10 cánh diều

Soạn giáo án Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 cánh diều theo công văn mới nhất

Giáo án hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 cánh diều (bản word)

Giáo án điện tử hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diều

Giáo án powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay