Tài liệu giảng dạy hoạt động trải nghiệm 12

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 12. Đủ 3 sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu sẽ trợ giúp đắc lực công việc giảng dạy môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 của thầy cô.

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 12 KẾT NỐI TRI THỨC

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 12 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

*HĐTN bản 1

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 12 CÁNH DIỀU

Chat hỗ trợ
Chat ngay