Tài liệu giảng dạy Vật lí 11

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Vật lí lớp 11. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu trên kenhgiaovien.com là công cụ đắc lực giúp công việc giảng dạy môn Vật lí của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Giáo án Vật lí 11 mới có đủ kết nối, cánh diều, chân trời
Giáo án vật lí 11 mới năm học 2023 - 2024

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề vật lí 11 kết nối tri thức

Giáo án vật lí 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề Vật lí 11 kết nối tri thức đủ cả năm

Đề thi vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án vật lí 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11 kết nối tri thức
Đề thi vật lí 11 kết nối tri thức có ma trận

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án vật lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint vật lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề vật lí 11 chân trời sáng tạo

Giáo án vật lí 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm
Giáo án điện tử vật lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề Vật lí 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11 chân trời sáng tạo
Đề thi vật lí 11 chân trời sáng tạo có ma trận
Đề thi vật lí 11 chân trời sáng tạo

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY VẬT LÍ 11 CÁNH DIỀU

Giáo án vật lí 11 cánh diều
Giáo án powerpoint vật lí 11 cánh diều
Giáo án chuyên đề vật lí 11 cánh diều

Giáo án vật lí 11 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử vật lí 11 cánh diều
Giáo án chuyên đề Vật lí 11 cánh diều đủ cả năm

Đề thi vật lí 11 cánh diều
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11 cánh diều
Trắc nghiệm vật lí 11 cánh diều
Đề thi vật lí 11 cánh diều có ma trận

Chat hỗ trợ
Chat ngay