Tài liệu giảng dạy Địa lí 11

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Địa lí lớp 11. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập tự luận và trắc nghiệm... cùng nhiều bộ tài liệu dạng khác đang liên tục cập nhật. Hi vọng, hệ thống tài liệu trên kenhgiaovien.com là công cụ đắc lực giúp công việc giảng dạy môn Địa lí của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Giáo án Địa lí 11 mới có đủ kết nối, cánh diều, chân trời
Giáo án địa lí 11 mới năm học 2023 - 2024

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 11 KẾT NỐI TRI THỨC

Giáo án địa lí 11 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint địa lí 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề địa lí 11 kết nối tri thức

Giáo án địa lí 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử địa lí 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề Địa lí 11 kết nối tri thức đủ cả năm

Giáo án hệ thống kiến thức địa lí 11 kết nối tri thức
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 11 kết nối tri thức
Đề thi địa lí 11 kết nối tri thức
File word đáp án địa lí 11 kết nối tri thức

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Giáo án địa lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint địa lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề địa lí 11 chân trời sáng tạo

Giáo án địa lí 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm
Giáo án điện tử địa lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề Địa lí 11 chân trời sáng tạo đủ cả năm

Giáo án hệ thống kiến thức địa lí 11 chân trời sáng tạo
Đề thi địa lí 11 chân trời sáng tạo
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 11 chân trời sáng tạo
File word đáp án địa lí 11 chân trời sáng tạo

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY ĐỊA LÍ 11 CÁNH DIỀU

Giáo án địa lí 11 cánh diều
Giáo án powerpoint địa lí 11 cánh diều
Giáo án chuyên đề địa lí 11 cánh diều

Giáo án địa lí 11 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử địa lí 11 cánh diều
Giáo án chuyên đề Địa lí 11 cánh diều đủ cả năm

Giáo án hệ thống kiến thức địa lí 11 cánh diều
Đề thi địa lí 11 cánh diều
Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 11 cánh diều
File word đáp án địa lí 11 cánh diều

Chat hỗ trợ
Chat ngay