Đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kì

Tuyển tập đề kiểm tra 15 phút, giữa kì và cuối học kì. Mỗi bộ đề có hàng chục đề thi. Hệ thống câu hỏi trong đề thi có chọn lọc, đảm bảo trải đều chương trình học với đầy đủ đáp án theo thang điểm. Thầy cô có thể dùng để tham khảo hoặc cũng có thể mix lại thành đề thi mới.

Dữ liệu đang cập nhật....
Chat hỗ trợ
Chat ngay