Đặt trước giáo án lớp 10 chương trình mới

Năm học 2022 -2023, bộ giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện thay toàn bộ sách lớp 10 bằng chương trình mới. Ngay từ bây giờ, giáo viên có thể đặt giáo án 10 để có giáo án sớm nhất, tốt nhất và phí rẻ nhất

Xem mẫu giáo án

Thầy/cô có thể đặt 1 trong số các tài liệu dưới đây. Hoặc có thể đặt tất cả

Đặt trước từ bây giờ:

  • Phí rẻ hơn rất nhiều
  • Được gửi giáo án sớm nhất

Cách đặt:

  • Bước 1: gửi phí vào tk: 10711017 - Chu Văn Trí - Ngân hàng ACB (QR)
  • Bước 2: nhắn tin tới Zalo: 0386 168 725 để thông báo: tôi đã đặt

Thông tin hỗ trợ

Zalo: 0386 168 725
Email: kenhgiaovien157@gmail.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay