Giáo án lớp 10 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 10 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Ngữ văn 10 mới

Toán 10 mới

Vật lí 10 mới

Sinh học 10 mới

Hóa học 10 mới

Lịch sử 10 mới

Địa lí 10 mới

Hoạt động trải nghiệm 10 mới

Tiếng anh 10 mới

Chat hỗ trợ
Chat ngay