Đặt trước giáo án lớp 3 chương trình mới

Năm học 2022 -2023, bộ giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện thay toàn bộ sách lớp 3 bằng chương trình mới. Từ sự phản hồi rất tích cực của bộ giáo án lớp 2 mới - bộ giáo án nhóm đã biên soạn trước đó, chúng em quyết định sẽ tiếp tục biên soạn giáo án lớp 3. 

Xem mẫu giáo án

Giáo viên đặt trước bây giờ để có giáo án sớm nhất, tốt nhất và phí rẻ rất nhiều

Phí giáo án word:

Tổng phí 5 môn dành cho GVCN: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự Nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm:

 • Phí giáo án: 1800k
 • Nếu đặt trước bây giờ: Phí 1500k

Phí giáo án powerpoint:

Tổng phí 5 môn dành cho GVCN: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Tự Nhiên xã hội, Hoạt động trải nghiệm:

 • Dự kiến: 1800k
 • Nếu đặt trước bây giờ: Phí 1500k

Thời gian bàn giao:

Giáo án word: 

 • 15/07: bàn giao 1/2 kì 1
 • 15/08: bàn giao đủ kì 1
 • 15/09: bàn giao 1/2 kì 2
 • 15/10: bàn giao đủ cả năm

Giáo án powerpoint:

 • 30/08 bàn giao 1/2 kì 1
 • 30/10 bàn giao đủ kì 1
 • 30/11 bàn giao tiếp 1/2 kì 2
 • 30/01 bàn giao đủ cả năm

Cách đặt trước:

 • Bước 1: gửi phí vào tk: 10711017 - Chu Văn Trí - Ngân hàng ACB (QR)
 • Bước 2: nhắn tin tới Zalo: 0386 168 725 để thông báo: tôi đã đặt

Thông tin hỗ trợ

Zalo: 0386 168 725
Email: kenhgiaovien157@gmail.com
Chat hỗ trợ
Chat ngay