Giáo án lớp 3 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 3 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

=> Giáo án powerpoint lớp 3 đủ các môn

Tiếng việt 3 mới

Toán 3 mới

Đạo đức 3 mới

Tự nhiên và xã hội 3 mới

Công nghệ 3 mới

Tin học 3 mới

Âm nhạc 3 mới

Mĩ thuật 3 mới

Hoạt động trải nghiệm 3 mới

Chat hỗ trợ
Chat ngay