Phiếu học tập 4 cánh diều, kết nối, chân trời

Phiếu học tập tuần của các môn lớp 4 bộ sách mới: cánh diều, kết nối, chân trời. Phiếu học tập gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn lớp 4 từ tuần 1 tới tuần 35 trong chương trình học sẽ giúp thầy cô thêm tài liệu ra bài tập cuối tuần phụ đạo cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố lại kiến thức đã học. Bộ tài liệu có bản word và tải về được. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết và tải về.

Chat hỗ trợ
Chat ngay