Giáo án lớp 4 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 4 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

=>Giáo án Powerpoint đủ các môn lớp 4 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Toán 4 mới

Tiếng việt 4 mới

Đạo đức 4 mới

Lịch sử 4 mới

Địa lí 4 mới

Khoa học 4 mới

Công nghệ 4 mới

Tin học 4 mới

Âm nhạc 4 mới

Thể dục 4 mới

Mĩ thuật 4 mới

Hoạt động trải nghiệm 4 mới

=> Xem thêm: Giáo án powerpoint lớp 7 đủ các môn

Chat hỗ trợ
Chat ngay