Giáo án lớp 5 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 5 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Toán 5 mới

Tiếng việt 5 mới

Khoa học 5 mới

Đạo đức 5 mới

Giáo án đạo đức 5 cánh diều
Giáo án đạo đức 5 chân trời sáng tạo
Giáo án đạo đức 5 kết nối tri thức

Công nghệ 5 mới

Lịch sử và địa lí 5 mới

Tin học 5 mới

Hoạt động trải nghiệm 5 mới

Giáo án hoạt động trải nghiệm 5 cánh diều
Giáo án hoạt động trải nghiệm 5 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án hoạt động trải nghiệm 5 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án hoạt động trải nghiệm 5 kết nối tri thức

Âm nhạc 5 mới

Mĩ thuật 5 mới

Giáo án mĩ thuật 5 cánh diều
Giáo án mĩ thuật 5 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án mĩ thuật 5 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án mĩ thuật 5 kết nối tri thức

=> Xem thêm: Giáo án Powerpoint đủ các môn lớp 5 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Chat hỗ trợ
Chat ngay