Giáo án Powerpoint lớp 3 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 3 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án điện tử được trình bày hiện đại, hiệu ứng đẹp mắt. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Tiếng việt 3 mới

Toán 3 mới

Đạo đức 3 mới

Tự nhiên và xã hội 3 mới

Tin học 3 mới

Âm nhạc 3 mới

Mĩ thuật 3 mới

Hoạt động trải nghiệm 3 mới

Chat hỗ trợ
Chat ngay