Tài liệu giảng dạy môn Công nghệ THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Công nghệ cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Công nghệ 6

Giáo án word công nghệ 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống
Giáo án điện tử công nghệ 6 kết nối tri thức

Giáo án word công nghệ 6 chân trời sáng tạo
Giáo án điện tử công nghệ 6 chân trời sáng tạo

Giáo án word công nghệ 6 sách cánh diều
Giáo án điện tử công nghệ 6 cánh diều

Công nghệ 7

Soạn giáo án Công nghệ 7 kết nối tri thức theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử công nghệ 7 kết nối tri thức

Soạn giáo án Công nghệ 7 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử công nghệ 7 chân trời sáng tạo

Soạn giáo án Công nghệ 7 cánh diều theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử công nghệ 7 cánh diều

Công nghệ 8

Công nghệ 9

 
Chat hỗ trợ
Chat ngay