Tài liệu giảng dạy môn Âm nhạc THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Âm nhạc cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Âm nhạc 6 cánh diều

Âm nhạc 6 chân trời sáng tạo

Âm nhạc 6 kết nối tri thức

Âm nhạc 7

Âm nhạc 8

Âm nhạc 9

Chat hỗ trợ
Chat ngay