Tài liệu giảng dạy môn Toán THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Toán cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Toán 6 cánh diều

Toán 6 chân trời sáng tạo

Trọn bộ giáo án Word + Powerpoint Toán 6 chân trời sáng tạo
Đề thi toán 6 chân trời sáng tạo có ma trận
Trắc nghiệm toán 6 chân trời sáng tạo
Giáo án điện tử toán 6 chân trời sáng tạo

Giáo án điện tử toán 6 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint Toán 6 chân trời sáng tạo
Giáo án dạy thêm toán 6 chân trời sáng tạo
Giáo án Toán 6 Chân trời sáng tạo theo Module 3
Phân phối chương trình toán 6 Chân trời sáng tạo

Toán 6 kết nối tri thức

Toán 7 kết nối tri thức

 

Toán 8 kết nối tri thức

Toán 8 chân trời sáng tạo

Toán 8 cánh diều

Toán 9

Chat hỗ trợ
Chat ngay