Tài liệu giảng dạy môn Công dân THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Công dân cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Công dân 6

Công dân 7

Công dân 8

Giáo án công dân 8 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint công dân 8 kết nối tri thức
Đề thi công dân 8 kết nối tri thức có ma trận
PPCT công dân 8 kết nối tri thức
Đề thi công dân 8 kết nối tri thức
Giáo án hệ thống kiến thức công dân 8 kết nối tri thức

Giáo án công dân 8 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint công dân 8 chân trời sáng tạo
Đề thi công dân 8 chân trời sáng tạo có ma trận
Trắc nghiệm công dân 8 chân trời sáng tạo
Giáo án hệ thống kiến thức công dân 8 chân trời sáng tạo
PPCT công dân 8 chân trời sáng tạo

Giáo án công dân 8 cánh diều
Giáo án powerpoint công dân 8 cánh diều
Đề thi công dân 8 cánh diều có ma trận
Giáo án hệ thống kiến thức công dân 8 cánh diều

... Đang cập nhật....

Công dân 9

Chat hỗ trợ
Chat ngay