Tài liệu giảng dạy môn Mĩ thuật THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Mĩ thuật cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mĩ thuật 6

Giáo án word Mĩ thuật 6 sách kết nối tri thức và cuộc sống
Giáo án điện tử mĩ thuật 6 kết nối tri thức

Giáo án word Mĩ thuật 6 sách chân trời sáng tạo
Giáo án điện tử mĩ thuật 6 chân trời sáng tạo

Giáo án word Mĩ thuật 6 sách cánh diều
Giáo án điện tử mĩ thuật 6 cánh diều

Mĩ thuật 7

Soạn giáo án Mĩ thuật 7 kết nối tri thức theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử mĩ thuật 7 kết nối tri thức

Soạn giáo án Mĩ thuật 7 bản 1 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo bản 1

Soạn giáo án Mĩ thuật 7 bản 2 chân trời sáng tạo theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo bản 2

Soạn giáo án Mĩ thuật 7 cánh diều theo công văn mới nhất
Giáo án điện tử mĩ thuật 7 cánh diều

Mĩ thuật 8

Mĩ thuật 9

 
 
 
Chat hỗ trợ
Chat ngay