Tài liệu giảng dạy môn Lịch sử THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Lịch sử cấp THCS: lớp 9, 8, 7 và 6. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Lịch sử 6 cánh diều

Lịch sử 6 chân trời sáng tạo

Lịch sử 6 kết nối tri thức

Lịch sử 7

Lịch sử 8

Lịch sử 9

Chat hỗ trợ
Chat ngay