Tài liệu giảng dạy môn Hóa học THCS

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Hóa học cấp THCS: lớp 9, 8. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hóa học 6 cánh diều

Hóa học 6 chân trời sáng tạo

Hóa học 6 kết nối tri thức

Hóa học 7

Hóa học 8

Hóa học 9

Chat hỗ trợ
Chat ngay