Tài liệu giảng dạy môn Hóa học THPT

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Hóa học cấp THPT: lớp 10, 11, 12. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Hóa học 10

Giáo án hóa học 10 kết nối tri thức (bản word)
Giáo án powerpoint hóa học 10 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề hóa học 10 kết nối tri thức
Trắc nghiệm Hóa học 10 kết nối tri thức
Đề thi hóa học 10 kết nối tri thức
PPCT hóa học 10 kết nối tri thức

Giáo án hóa học 10 chân trời sáng tạo (bản word)
Giáo án powerpoint hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giáo án chuyên đề hóa học 10 chân trời sáng tạo
Trắc nghiệm hoá học 10 chân trời sáng tạo
Đề thi hóa học 10 chân trời sáng tạo
PPCT hóa học 10 chân trời sáng tạo

Hóa học 11

Hóa học 12

Chat hỗ trợ
Chat ngay