Tài liệu giảng dạy môn Tin học THPT

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Tin học cấp THPT: lớp 10, 11, 12. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tin học 10

Tin học 11

Giáo án khoa học máy tính 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử khoa học máy tính 11 kết nối tri thức
Giáo án tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức đủ cả năm
Giáo án điện tử tin học ứng dụng 11 kết nối tri thức

Giáo án khoa học máy tính 11 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử khoa học máy tính 11 cánh diều
Giáo án tin học ứng dụng 11 cánh diều đủ cả năm
Giáo án điện tử tin học ứng dụng 11 cánh diều

Tin học 12

Chat hỗ trợ
Chat ngay