Tài liệu giảng dạy môn Vật lí THPT

Đầy đủ tài liệu liên quan đến môn Vật lí cấp THPT: lớp 10, 11, 12. Bao gồm: Giáo án theo mẫu mới nhất, đề kiểm tra, đề cương ôn tập... và nhiều dạng khác liên tục cập nhật. Với tài liệu trên kenhgiaovien.com, công việc lên lớp của thầy cô trở nên nhẹ nhàng hơn.

Vật lí 10

 

Vật lí 11

Giáo án vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án powerpoint vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án chuyên đề vật lí 11 kết nối tri thức
Đề thi vật lí 11 kết nối tri thức có ma trận
PPCT vật lí 11 kết nối tri thức

Giáo án vật lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án powerpoint vật lí 11 chân trời sáng tạo
Đề thi vật lí 11 chân trời sáng tạo có ma trận
PPCT vật lí 11 chân trời sáng tạo

Vật lí 12

Chat hỗ trợ
Chat ngay