Giáo án lớp 7 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 7 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

=> Giáo án powerpoint lớp 7 đủ các môn

Ngữ văn 7 mới

Toán 7 mới

Khoa học tự nhiên 7 mới

Vật lí 7 mới
Sinh học 7 mới
Hóa học 7 mới

Lịch sử và địa lí

Lịch sử 7 mới

Địa lí 7 mới

Công dân 7 mới

Tin học 7

Âm nhạc 7

Mĩ thuật 7

Hoạt động trải nghiệm 7

Chat hỗ trợ
Chat ngay