Giáo án lớp 12 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 12 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Toán 12 mới

Giáo án toán 12 cánh diều
Giáo án toán 12 chân trời sáng tạo
Giáo án toán 12 kết nối tri thức

Ngữ văn 12 mới

Giáo án ngữ văn 12 cánh diều
Giáo án ngữ văn 12 chân trời sáng tạo
Giáo án ngữ văn 12 kết nối tri thức

Kinh tế pháp luật 12 mới

Hóa học 12 mới

Vật lí 12 mới

Giáo án vật lí 12 cánh diều
Giáo án vật lí 12 chân trời sáng tạo
Giáo án vật lí 12 kết nối tri thức

Sinh học 12 mới

Địa lí 12 mới

Giáo án địa lí 12 cánh diều
Giáo án địa lí 12 chân trời sáng tạo
Giáo án địa lí 12 kết nối tri thức

Lịch sử 12 mới

Giáo án lịch sử 12 cánh diều
Giáo án lịch sử 12 chân trời sáng tạo
Giáo án lịch sử 12 kết nối tri thức

Công nghệ 12 mới

Giáo án Công nghệ 12 Điện - điện tử cánh diều
Giáo án Công nghệ 12 Điện - điện tử kết nối tri thức
Giáo án Công nghệ 12 Lâm nghiệp - Thuỷ sản cánh diều
Giáo án Công nghệ 12 Lâm nghiệp - Thuỷ sản kết nối tri thức

Hoạt động trải nghiệm 12 mới

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 kết nối tri thức
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 12 cánh diều

An ninh quốc phòng 12 mới

Tin học 12 mới

=> Xem thêm:Giáo án Powerpoint đủ các môn lớp 12 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Chat hỗ trợ
Chat ngay