Giáo án lớp 9 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 9 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Toán 9 mới

Ngữ văn 9 mới

Công dân 9 mới

Khoa học tự nhiên 9 mới

Lịch sử và địa lí 9 mới

Tin học 9 mới

Công nghệ 9 mới

Hoạt động trải nghiệm 9 mới

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 kết nối tri thức
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 9 cánh diều

Thể dục 9 mới

Âm nhạc 9 mới

Mĩ thuật 9 mới

Giáo án mĩ thuật 9 kết nối tri thức
Giáo án mĩ thuật 9 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án mĩ thuật 9 chân trời sáng tạo bản 2
Giáo án mĩ thuật 9 cánh diều

=> Xem thêm: Giáo án Powerpoint đủ các môn lớp 9 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Chat hỗ trợ
Chat ngay