Giáo án lớp 2 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 2mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

GIÁO ÁN WORD LỚP 2 KẾT NỐI TRI THỨC

GIÁO ÁN POWERPOINT LỚP 2 KẾT NỐI TRI THỨC

GIÁO ÁN WORD LỚP 2 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

GIÁO ÁN WORD LỚP 2 CÁNH DIỀU

Chat hỗ trợ
Chat ngay