Giáo án lớp 11 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Giáo án chương trình lớp 11 mới với đầy đủ các môn của 3 bộ sách: Cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo. Giáo án bản word, font chữ time new roman được trình bày chi tiết, khoa học. Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên. Click vào môn dạy dưới đây để tham khảo

Toán 11 mới

Giáo án toán 11 kết nối tri thức
Giáo án toán 11 chân trời sáng tạo
Giáo án toán 11 cánh diều

Ngữ văn 11 mới

Giáo án ngữ văn 11 chân trời sáng tạo
Giáo án ngữ văn 11 kết nối tri thức
Giáo án ngữ văn 11 cánh diều

Kinh tế pháp luật 11 mới

Giáo án kinh tế pháp luật 11 kết nối tri thức
Giáo án kinh tế pháp luật 11 chân trời sáng tạo
Giáo án kinh tế pháp luật 11 cánh diều

Địa lí 11 mới

Giáo án địa lí 11 kết nối tri thức
Giáo án địa lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án địa lí 11 cánh diều

Lịch sử 11 mới

Giáo án lịch sử 11 kết nối tri thức
Giáo án lịch sử 11 chân trời sáng tạo
Giáo án lịch sử 11 cánh diều

Hóa học 11 mới

Giáo án hóa học 11 kết nối tri thức
Giáo án hóa học 11 chân trời sáng tạo
Giáo án hóa học 11 cánh diều

Vật lí 11 mới

Giáo án vật lí 11 kết nối tri thức
Giáo án vật lí 11 chân trời sáng tạo
Giáo án vật lí 11 cánh diều

Sinh học 11 mới

Giáo án sinh học 11 kết nối tri thức
Giáo án sinh học 11 chân trời sáng tạo
Giáo án sinh học 11 cánh diều

Tin học 11 mới

Giáo án tin học 11 theo định hướng tin học ứng dụng kết nối tri thức
Giáo án tin học 11 theo định hướng khoa học máy tính kết nối tri thức
Giáo án tin học 11 theo định hướng khoa học máy tính cánh diều
Giáo án tin học 11 theo định hướng tin học ứng dụng cánh diều

Công nghệ 11 mới

Giáo án công nghệ cơ khí 11 kết nối tri thức
Giáo án công nghệ chăn nuôi 11 kết nối tri thức
Giáo án công nghệ 11 - Công nghệ chăn nuôi cánh diều
Giáo án công nghệ 11 - Công nghệ cơ khí cánh diều

Quốc phòng An ninh 11 mới

Âm nhạc 11 mới

Giáo án âm nhạc 11 kết nối tri thức
Giáo án âm nhạc 11 chân trời sáng tạo
Giáo án âm nhạc 11 cánh diều

Mĩ thuật 11 mới

Giáo án mĩ thuật 11 kết nối tri thức

Hoạt động trải nghiệm 11 mới

Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 kết nối tri thức
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 chân trời sáng tạo bản 1
Giáo án hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 cánh diều

Thể dục 11 mới

Giáo án thể dục 11 bóng đá kết nối tri thức
Giáo án thể dục 11 cầu lông kết nối tri thức
Giáo án thể dục 11 bóng rổ kết nối tri thức
Giáo án thể dục 11 bóng chuyền kết nối tri thức


Giáo án thể dục 11 đá cầu cánh diều
Giáo án thể dục 11 bóng đá cánh diều
Giáo án thể dục 11 cầu lông cánh diều
Giáo án thể dục 11 bóng rổ cánh diều

Xem thêm: Giáo án Powerpoint đủ các môn lớp 11 mới cánh diều, kết nối, chân trời

Chat hỗ trợ
Chat ngay